Poznej pravidlo I

Vytvořte přechodové pravidlo, které by popisovalo fungování systému tak, aby ze smajlíku v počáteční konfiguraci vznikl po jednom kroku stejný obrázek jako při použití tlačítka další - tajné.

Přechodové pravidlo sepište opět co nejkratším možným způsobem. V této úloze nesmíte používat aritmetické operátory (+ , - , * , / , %). Čím méně porovnání použijete, tím více bodů získáte.

Odevzdání a bodování

  • Odevzdáváte: pravidlo přímo ve webovém rozhraní, komentář k řešení (pdf dokument).
  • Písemně krátce zdůvodněte, jak jste na pravidlo přišli – postup, čeho jste si všímali a z čeho jste vycházeli.
  • Bodování: 3 body za správnost pravidla (porovnává se, jestli odevzdané pravidlo vytváří z počáteční konfigurace v dalším kroku stejný výsledek jako tajné), až 2 body podle délky pravidla a 2 body za textový popis.

Technická specifikace úlohy

  1. Povolené barvy: k, g
  2. Typ mřížky: TORUS
  3. Zbývající počet odevzdání: -1
Žádná pravidla nenačtena.
šířka:
výška:
načíst kód