Poznej pravidlo II

Vytvořte přechodové pravidlo, které by popisovalo fungování systému podle obrázků níže (reprezentujích 3 různé počáteční konfigurace) a tajného pravidla, které aplikujete tlačítkem další - tajné. Pozor! Tlačítko další - tajné v této úloze neposouvá pouze o jeden krok, ale aplikuje tajné pravidlo hned dvakrát za sebou. Vaše pravidlo musí fungovat stejně, tedy po 2 krocích (2x zmáčknout tlačítko další) vytvoří stejnou konfiguraci jako 1x zmáčknuté tlačítko další - tajné

Přechodové pravidlo sepište opět co nejkratším možným způsobem. V této úloze nesmíte používat aritmetické operátory (+ , - , * , / , %). Čím méně porovnání použijete, tím více bodů získáte.

Odevzdání a bodování

  • Odevzdáváte: pravidlo přímo ve webovém rozhraní, komentář k řešení (pdf dokument).
  • Písemně krátce zdůvodněte, jak jste na pravidlo přišli – postup, čeho jste si všímali a z čeho jste vycházeli.
  • Bodování: 9 bodů za správnost pravidla (porovnává se, jestli odevzdané pravidlo vytváří ze 3 počátečních konfigurací po 2 krocích stejný výsledek jako tajné), až 4 body podle délky pravidla a 5 bodů za textový popis.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkgggggkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkgggggkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkgggggkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkgggggkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkgggggkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkgkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkgkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkgggggkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkgkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkgkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkgkkkgkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkgkgkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkgkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Technická specifikace úlohy

  1. Povolené barvy: k, g
  2. Typ mřížky: TORUS
  3. Zbývající počet odevzdání: -1
Žádná pravidla nenačtena.
šířka:
výška:
načíst kód