Cyklus

Vytvořte takovou mřížku, aby se mřížka po dvou krocích vrátila do původního stavu. Stav po prvním kroku musí být odlišný od původního (a tím pádem i koncového) stavu.

Přechodové pravidlo je pevně dané námi: pokud je počet okolních červených buněk roven 1 nebo 2 nebo 5, pak červená buňka zůstává červená. Pokud se počet okolních červených buněk rovná 3 nebo 6, pak se modrá buňka stává červenou. Ve všech ostatních případech se červená buňka stává modrou, modrá zůstává modrou.

Odevzdávání a bodování

  • Odevzdáváte: konfiguraci mřížky a popis postupu řešení v pdf souboru.
  • Bodování: 4 body za správnost řešení, až 3 body za popis postupu.

Technická specifikace úlohy

  1. Povolené barvy: r, b
  2. Typ mřížky: ROVINA
  3. Zbývající počet odevzdání: -1
Žádná pravidla nenačtena.
šířka:
výška:
načíst kód