Nemám rád liché řádky

Víme, že mřížka našeho automatu má osm sloupců, ale počet řádků neznáme. V mřížce je rozmístěno několik modrých buňek a to tak, že v právě jednom řádku je lichý počet modrých buněk.

V této úloze jsou pravidla fixní a neměníte je.

Zdůvodněte, že pokud mřížka má 2n řádků (n ∈ N0), pak po několika iteracích dostaneme mřížku, kde v každém řádku je sudý počet modrých buňek.

(Pokud chcete otestovat chování na jiném počtu řádků, použijte společné klikátko pro všechny úlohy).

Odevzdávání a bodování

  • Odevzdáváte: popis řešení v pdf dokumentu. V této úloze se neodevzdává nic přes webové rozhraní.
    • V pdf dokumentu se snažte vysvětlit především proč se věci chovají tak, jak je popsáno v zadání. Můžete také popsat jak jste k řešení přišli.
  • Bodování: 0 až 6 bodů podle toho, na co jste přišli a jak dobře jste to zdůvodnili.

Technická specifikace úlohy

  1. Povolené barvy: k, b
  2. Typ mřížky: TORUS
Žádná pravidla nenačtena.
šířka:
výška:
načíst kód