Nedosažitelný stav I

Víme, že mřížka našeho automatu má osm sloupců, ale počet řádků neznáme.

Zdůvodněte, že ať mřížku 8 · n naplníme jakkoliv, tak pokud provedeme alespoň jeden krok přechodového pravidla, tak nikdy nedostaneme mřížku, kde je rozmístěno několik šedých buňek a to tak, že v právě jednom řádku je lichý počet modrých buněk.

V této úloze jsou pravidla fixní a neměníte je.

Odevzdávání a bodování

  • Odevzdáváte: popis řešení v pdf dokumentu. V této úloze se neodevzdává nic přes vebové rozhraní.
    • V pdf dokumentu se snažte vysvětlit především proč se věci chovají, jak je popsáno v zadání. Můžete také popsat jak jste k řešení přišli.
  • Bodování: 0 až 8 bodů podle toho, na co jste přišli a jak dobře jste to zdůvodnili.

Technická specifikace úlohy

  1. Povolené barvy: k, b
  2. Typ mřížky: TORUS
Žádná pravidla nenačtena.
šířka:
výška:
načíst kód