Bonusová

Víme, že mřížka našeho automatu má osm sloupců, ale počet řádků neznáme. V mřížce je rozmístěno několik modrých buňek a to tak, že v právě jednom řádku je lichý počet modrých buněk.

Určete počet řádků mřížky pro které platí, že po několika iteracích dostaneme mřížku, kde v každém řádku je sudý počet modrých buněk.

V této úloze je potřeba jednak ukázat, jak vytvořit tabulku se sudým počtem modrých buňěk pro ty n, pro které to jde. Druhak je potřeba vysvětlit, proč to pro jiná n nefunguje.

Jinými slovy, řešení úlohy může vypadat například tímto způsobem (pochopitelně čísla budou v jiném tvaru): Pro n ve tvaru 3k + 1 (kde k ∈ N0) řešení existuje, protože ... Pro n v jiném tvaru řešení neexistuje, protože ...

Ve zdůvodnění můžete využívat toho, co máte v předchozích úlohách (pokud to již máte zdůvodněné).

(Pokud chcete otestovat chování, na jiném počtu řádků, tak použijte společné klikátko pro všechny úlohy).

Odevzdávání a bodování

  • Odevzdáváte: popis řešení v pdf dokumentu. V této úloze se neodevzdává nic přes vebové rozhraní.
    • V pdf dokumentu se snažte vysvětlit především proč se věci chovají, jak je popsáno v zadání. Můžete také popsat jak jste k řešení přišli.
  • Bodování: 0 až 6 bodů podle toho, na co jste přišli a jak dobře jste to zdůvodnili.
  • Upozornění: tato úloha je myšlena jako bonusová, to znamená, že je těžší a dostanete za ni méně bodů.

Technická specifikace úlohy

  1. Povolené barvy: k, b
  2. Typ mřížky: TORUS
Žádná pravidla nenačtena.
šířka:
výška:
načíst kód